Oops...
Slider with alias home 17 not found.

Nasze wydarzenia

Informacje dla rodziców

Procedury COVID-19

Informacje RODO

  • Ogłoszenia
  • Szanowni rodzice
  • Regulamin bezpieczeńtwa

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Od  01 do 19 marca 2021 roku będzie można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej .  Wnioski te składać będą rodzice, których dzieci nie uczęszczały do przedszkola /oddziału przedszkolnego/ lub jeżeli rodzic chciałby zmienić przedszkole, do którego  uczęszcza dziecko.

Rodzice, których dzieci już uczęszczają do danego przedszkola i chcą aby dzieci w dalszym ciągu tam uczęszczały od 08 do 22 lutego 2021 roku składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu / oddziale przedszkolnym/ .

Wzory wniosków i oświadczeń oraz kryteria przyjęć do przedszkoli od 1 marca 2021 roku  będą do pobrania ze  stron internetowych lub osobiście w sekretariatach poszczególnych placówek (na naszej stronie jest to zakładka "Informacje dla rodziców").

 

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola nr 4 im. ”Pszczółki Mai” dotyczy dzieci urodzonych w roku 2016, 2017 i 2018 . Nie ma naboru dla dzieci 6-letnich urodzonych w 2015 r.

SZANOWNI RODZICE !

  1. Aktualna deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka –  znajduje się w zakładce Procedury Covid- 19
  2. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
  3. Zgoda rodziców na pomiar temperatury

 Informujemy również, że z uwagi na zastosowanie wytycznych GIS dzieci  mogą przebywać tylko w swoich grupach i  salach. Zalecamy przyprowadzanie i odbieranie dzieci w ramach godzin pracy poszczególnych grup.  

Prosimy o śledzenie AKTUALNOŚCI na stronie internetowej przedszkola.

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują aktualne wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi   w wieku do lat 3.W przypadku zaliczenia gminy/miasta do żółtej i czerwonej strefy działań w czasie epidemii COVID-19 należy zastosować - zalecenia dla szkół.

Dyrektor Przedszkola nr 4
mgr Krystyna Rudnicka