Nasze wydarzenia

Czytaj więcej

Procedury COVID-19

Czytaj więcej

Informacje RODO

Czytaj więcej

  • Ogłoszenia
  • Szanowni rodzice
  • Regulamin bezpieczeństwa

 

Już jesień!

SZANOWNI RODZICE !

  1. Aktualna deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka –  znajduje się w zakładce Procedury Covid- 19
  2. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
  3. Zgoda rodziców na pomiar temperatury

 Informujemy również, że z uwagi na zastosowanie wytycznych GIS dzieci  mogą przebywać tylko w swoich grupach i  salach. Zalecamy przyprowadzanie i odbieranie dzieci w ramach godzin pracy poszczególnych grup.  

Prosimy o śledzenie AKTUALNOŚCI na stronie internetowej przedszkola.

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują aktualne wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi   w wieku do lat 3.W przypadku zaliczenia gminy/miasta do żółtej i czerwonej strefy działań w czasie epidemii COVID-19 należy zastosować - zalecenia dla szkół.

Dyrektor Przedszkola nr 4
mgr Krystyna Rudnicka