RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Powitanie dnia w przedszkolu

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci -własna aktywność dzieci

. zabawy w kącikach zainteresowań,

. wykonywanie zadań indywidualnych,

. czynności porządkowo – gospodarcze,

. pomoc w przygotowaniu do zajęć,

. ćwiczenia i zabawy ruchowe.

8.00- 8.15 Przygotowanie do śniadania

. zabiegi higieniczne, czynności porządkowe,

. czynności samoobsługowe,

. doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8.30 Śniadanie

8.45 -9.00 Czynności porządkowe

. czynności higieniczne -mycie zębów,

. przygotowania się do zajęć,

. zabawy z inicjatywy dziecka.

9.00 – 10.00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową zajęcia i zabawy edukacyjne.

10.00 – 11.15 Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym

. zabawy organizowane i swobodne,

. gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,

. obserwacje,

. prace w ogrodzie.

11.15 – 11.30Powrót do przedszkola

. przygotowanie do posiłku,

. czynności porządkowo – higieniczne.

11.35 – 12.00 Obiad

12.00- 12.30

. odpoczynek poobiedni,

. kwadrans na bajkę.

12.30-13.30

. relaksacja przy muzyce, muzykoterapia,

. ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,

. zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,

. zabawy w kącikach zainteresowań,

. zabawy tematyczne,

. zabawy w terenie.

13.30 – 13.45 Przygotowanie do podwieczorku

. zabiegi higieniczne, czynności porządkowe

13.45 – 14.00 Podwieczorek

14.00 – 15.00 Kontynuacja działalności edukacyjnej

. zabawy ruchowe,

. zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,

. ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,

. praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia korekcyjno kompensacyjne,

. zabawy dowolne według zainteresowań,

. zajęcia w małych zespołach,

. omówienie z dziećmi wydarzeń dnia,

zajęcia dodatkowe:

. zajęcia plastyczne,

. zajęcia rozwijające zainteresowania naukowe,

. zajęcia j. angielskiego.

. religia

. gimnastyka korekcyjna

. rytmika

15.00 – 16.30 Własna aktywność dzieci- rozchodzenie się dzieci

. zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.