Programy edukacyjne

W swojej pracy realizujemy następujące programy edukacyjne:

– „Nasze przedszkole” – Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska
– „Od przedszkolaka do pierwszaka” -Program wychowania przedszkolnego I.Broda
– Program koła tanecznego
– Program wspierania uzdolnień
– Program adaptacyjny
– Program wychowawczy
– Program gimnastyki korekcyjnej
– Program koła plastycznego
– Program koła origami
– Program koła naukowego „Mały odkrywca”

–  Program edukacji regionalnej „Strzegom-moja mała ojczyzna”