Podziękowania dla rodziców

Pani Ilonie Dobrochowskiej za zabawki
Pani Monice Sokalskiej za puzzle, gry, książeczki i zabawki