Grupa I Biedronki

Po sali grupy I  Biedronki „fruwają”.

Codziennie śmieją się, bawią i rozrabiają.

Gniewać się na nie jest bardzo trudno

i nigdy z nimi nie jest nudno.

Każdego ranka każda Biedronka

wchodzi do sali jak „promyk słonka”.

Przynosi uśmiech, smutki, radości

bo razem raźniej i świat jakby prostszy.

Wszystkie Biedronki uczyć się lubią,

skaczą, figlują, mało kropek nie pogubią.

Lecz kiedy trzeba uważnie słuchają

i nowe rzeczy chętnie poznają,

Lubią liczenie i malowanie,

wiersze, piosenki – każde wyzwanie.

Czasem się kłócą, lecz zawsze godzą,

parami chłopiec z dziewczynką chodzą.

A kiedy 24 się uśmiechają,

to wtedy pani „skrzydeł” dostaje.

Wychowawca Małgorzata Marcinkowska mgr Krystyna Rudnicka